DE PRAKTIJK VAN SOCIALE MARKETING

Enthousiast over Sociale marketing? Iets wat jou en jouw organisatie van pas kan komen? Hoe krijg je jezelf en collega's zover dat ze sociale marketing ook echt zelf gaan toepassen en waar begin je?

Huibregtsen Sociale Marketing is gespecialiseerd in het opleiden van professionals en organisaties. Organisaties die in de praktijk staan en met hun expertise mensen willen bereiken en positief beïnvloeden op hun gezondheid, veiligheid of duurzaamheid. Die voor de uitdaging staan gedrag te veranderen en daartoe de juiste boodschap willen afgeven en een effectief aanbod willen ontwikkelen.

Zijn jullie dagelijks bezig met maatschappelijke vraagstukken, met mensen en hun gedrag? Dan wil je ook daar, in jouw dagelijks werk, de handvatten hebben dit nog beter te doen. Huibregtsen Sociale marketing zet in op het empoweren van jou als professional.

Dus werk je als ontwikkelaar, beleidsaviseur, manager, communicatieadviseur, onderzoeker of in de uitvoering? Duik een dag eens in de mogelijkheden van Sociale marketing en test de methodiek voor jouw organisatie:

Scholing kan in vele vormen, denk aan (incompany) trainingen, colleges, workshops en lezingen.


Bij een learning-on-the-job traject pas je de methodiek op een eigen casus toe en begeleiden we jou en je team om te zorgen dat jij zélf leert de methodiek toe te passen binnen jouw dagelijkse praktijk.


Met de organisatiebrede Implementatie kies je voor een duurzame oplossing, want de expertise groeit én blijft waar hij hoort; bij jou, je team én de organisatie. Dit kun je stapsgewijs opbouwen met het Social-Marketing-proof-model:

training

Leer de basis in een incompany training of workshop

 

icoonleren

Eigen project

Begeleiding bij toepassen op een eigen cases 

 

 icoondoen

Organisatie

Methodiek organisatiebreed implementeren

 

icoonborgen

Opbrengst

Kennis en vaardigheid op het gebied van Sociale marketing maakt dat je de met de kennis die jij op jouw vakgebied hebt beter voor het voorlicht kan brengen en 'verkopen' aan je doelgroep. Je leert de juiste vragen te stellen en een goede verbinding te leggen met je doelgroep en diens drijfveren. Je kan een professionele marketingmix samen stellen en je boodschap op de juiste wijze bij de juiste doelgroep krijgen. Zodat je aanpak klantgerichter en daarmee effectiever wordt.

PRAKTIJK

In de praktijk komt dit neer op het gestructureerd in gesprek gaan met de doelgroep. Op het observeren van de doelgroep in hun natuurlijke omgeving, om te kunnen begrijpen wat hún dagelijks perspectief is. Aldus inzichten verwervend in hoe de perceptie van de doelgroep is van jouw aanbod en in wat maakt dat ze daar wel of niet in mee willen of kunnen gaan. Zodat je, zoals David Cameron eens in een TEDtalk zei:

"Treat people the way they are, rather then you would want them to be.."

Met de specifieke wijze van vragen stellen vanuit Sociale marketing dring je als professional nog beter door tot de dagelijkse werkelijkheid van de doelgroep en krijg je zicht op wat nu echt voor jouw doelgroep werkt. Zodat jouw aanbod, binnen jouw eigen professionele en beleidskaders, kan worden aangepast aan hun behoeften, Zo worden drempels blootgelegd en verlaagd die hun gedragsverandering tot nu toe in de weg hebben gestaan.

Welk type organisatie heeft baat bij Sociale Marketing?
Want welke weg lopen mensen instinctief? Welke keuzes maken ze om hun doel te bereiken? Wat is de weg die mensen het liefst lopen en waarom? Kortom: wat zijn de olifantenpaadjes van jouw doelgroep? En zou het niet handig zijn die te kennen, voordat je jouw aanpak ontwikkelt en aanbiedt? Als je doelgroep zich aangesproken voelt en gemotiveerd is, dan haal jij je doelstellingen.

Alleen kennis is niet altijd overtuigend genoeg. Sociale Marketing leert je kijken naar je eigen product met de ogen van je doelgroep. Je gaat in gesprek en observeert hen met oprechte nieuwsgierigheid en stelt je eigen oordeel nog even uit. Zodat duidelijk wordt hoe jouw aanbod overkomt en wat je wellicht aan moet passen om echt aantrekkelijk of effectief te zijn. Zodat jouw product of aanbod 'customer-proof' is en je je aanpak kan ‘verkopen’.

VOOR WIE?

Sociale Marketing is geschikt voor iedereen met als focus gedragsverandering. Zowel in de profit als not-for-profit. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, veiligheid of duurzaamheid; voorbeelden waarvoor Sociale Marketing veelvuldig wordt ingezet. Sociale marketing wordt toegepast door projectleiders, managers, beleidsadviseurs, communicatieadviseurs, onderzoekers en uitvoerenden, zoals bijvoorbeeld leraren, verpleegkundigen, architecten of politie.

COMPETENTIES

De Basistraining is interessant voor wie wil werken aan de competenties klantgerichtheid, omgevingssensitiviteit, inlevingsvermogen, creativiteit en overtuigingskracht. Daarnaast ontwikkel je oprechte nieuwsgierigheid als specifieke Sociale Marketingcompetentie.

Voorbeelden van organisaties die getraind zijn:

HUIBREGTSEN | sociale marketing | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06 42 45 26 35   icon linkedin  facebookicon  icon twitter scherp
Koelmalaan 350 | 1812 PS Alkmaar | kvk 51308517 | BTW 14333875B01       
all rights reserved: Julie Huibregtsen
webdesign: zand en parels