Skip to main content

WAT IS SOCIALE MARKETING?

‘Sociale Marketing is de toepassing van marketingconcepten om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen voor grotere groepen’.

Als professional zoek je altijd naar wegen om mensen beter te bereiken en meer effect bij hen te sorteren. Om mensen te bewegen om nu echt gezonder te leven, veiliger te werken, te recyclen, rookmelders op te hangen, medisch advies op te volgen….

Met Sociale Marketing leer je wat mensen in hun dagelijks werk en leven werkelijk drijft en motiveert. Sociale Marketing helpt je om mensen te verleiden tot ander gedrag met een voor hen aantrekkelijk aanbod. Zodat wat jij te bieden hebt bij je doelgroep prettig overkomt, voor hen bedoeld en daadwerkelijke tot actie aanzet. Zo bied je als professional een ‘customer-proof’ aanpak. Gericht, persoonlijk en behapbaar.

SOCIALE MARKETING EN GEDRAGSVERANDERING

Waarschijnlijk is een onderdeel van je werk gedragsverandering. En heb je met een doelgroep te maken die in moet gaan op jouw advies of met jouw programma aan de slag. Bijvoorbeeld voor meer gezondheid, veiligheid of duurzaamheid.

Dat de mens centraal staat in gedragsverandering en het werken met doelgroepen is evident. De mens is geen robot die je kan programmeren, gelukkig maar. Zolang jij mensen niet kan en/of wil dwingen te doen wat jij van ze vraagt, ben je afhankelijkheid van hun welwillendheid. Mensen maken hun eigen keuzen. Daarin zijn ze geneigd te kiezen voor wat hun als aantrekkelijk voorkomt. Voor datgene dat hun meer oplevert, dan dat het ze kost (Ruiltheorie). Je bent daardoor afhankelijk van hoe zij aankijken tegen jouw aanbod.

Maar nu heb jij iets te bieden waar zij écht beter van kunnen worden, veiliger, gezonder, gelukkiger, verstandiger. Je hebt veel kennis en ervaring, en kunt wellicht wetenschappelijk onderbouwen waarom jouw aanbod het serieus overwegen waard is. Kortom, jij weet wat zij nodig hebben en biedt dit bijvoorbeeld aan in de vorm van een dienst, een product, een interventie of een campagne.

Je wilt dat mensen jouw aanbod serieus nemen en in actie komen. In marketingtermen wil je dat mensen ‘kopen’ wat jij aanbiedt. Gedrag is evenwel iets waar mensen vrijwillig voor kiezen; je kan het niet zomaar verkopen of afdwingen. Hoe overtuigd jij ook bent van het nut, je zal een (in hun ogen) aantrekkelijk aanbod moeten doen, willen mensen er ook op in gaan. Dat betekent feitelijk dat jouw doelgroep jouw klant is. Zij beslissen, niet jij.

DENKEN IN KLANTTERMEN

Je doelgroep als klant, dat roept wel eens weerstand op bij professionals, maar ga maar na; als jouw doelgroep nee zegt, heb jij toch het nakijken. Ze zijn niets verplicht aan jou. En dan helpt het om met bepaalde regels van Sociale marketing naar je doelgroep, jouw klanten, te kijken. Zodat wat jij aanbiedt in hun perceptie aansprekend, aantrekkelijk, betaalbaar, concurrerend en te doen is.

Sociale Marketing helpt je jouw aanbod aan de (juiste) man te brengen. Door door de ogen van je doelgroep te kijken en te ontdekken wat hen triggert. Aan de hand van eenvoudige tools en de vier basisconcepten van Sociale Marketing verzamel en structureer je je inzichten. Zo vorm je een aanbod waar je doelgroep blij mee is en vergroot je enorm de kans dat zij daar ook actief mee aan de slag gaan.

OORSPRONG SOCIALE MARKETING

Met Sociale marketing wordt wereldwijd al sinds de jaren ‘70 ervaring opgedaan. De methode vindt zijn oorsprong in het ontwikkelingswerk, marketing en de sociale psychologie.

Het is een beproefde en wetenschappelijk onderbouwde behavioural insights method die helpt om kennis op zo’n wijze in te zetten en over te brengen dat de doelgroep zich erkent en ook echt aangesproken voelt. Vergelijkbaar met Human-centred methoden.

De methodiek is combinatie van gedragstheorieën en marketingprincipes. De inzichten die de marketingprincipes geven vormen een belangrijke plus die Sociale marketing biedt t.o.v. andere methodieken van gedragsverandering.

Het Stappenplan Sociale Marketing en de Toolbox is daarbij een belangrijke basis en handleiding. Het begrijpen en kunnen toepassen van de consumer-based mindset van Sociale marketing een verrijking voor veel professionals.

VISIE

Mensen maken altijd een afweging, al dan niet bewust, of wat er van hen wordt gevraagd hen ook iets oplevert. Het marketingelement (exchange) van deze methodiek helpt te achterhalen wat mensen echt waarderen en wanneer zij wél in staat of bereid zijn hun gedrag aan te passen. Sociale marketing helpt inzicht te verwerven in wat uiteindelijk op het moment suprême maakt dat mensen bepaalde keuzes maken. Deze inzichten geven richting aan hoe je daar als professional impact op kan hebben en gedrag daadwerkelijk en duurzaam kan helpen veranderen.

DE DOELGROEP IS DE EXPERT

‘Sociale Marketing is het creëren van waarde voor je doelgroep, opdat je doelgroep de waarde inziet van wat jij aanbiedt’.

Sociale marketing helpt je de waarden van je doelgroep te vinden, begrijpen en in te zetten bij projecten waar je aan wilt zetten tot ander gedrag. Zodat je doelgroep zich aangesproken voelt en hier ook daadwerkelijk actief mee aan de slag gaat. Want mensen gaan meestal pas in op een voorstel in als het in hún oren goed klinkt. Als het raakt aan wat zij belangrijk vinden, zij het nut ervan inzien en het voor hen uitvoerbaar is. Alleen dan gaan mensen het ook echt doen.

Om hier achter te komen heb je experts nodig; in dit geval de doelgroep zélf. Zij weten immers als geen ander hoe het is om in hun dagelijkse realiteit te leven. Beter dan jij ooit zal kunnen weten. Dus maak gebruik hiervan en zie dit als een groot cadeau.

Zodra je aan jouw professionele en deskundige waarden de waarden van je doelgroep toevoegt, verhoog je de kans dat je doelgroep zich aangesproken voelt. En dat ze in willen gaan op jouw aanbod.

Dan gaan mensen bewegen, niet alleen omdat het goed is voor hun hart, maar ook omdat ze hun kleinkinderen willen zien opgroeien. Of zijn mensen vrijillig de BOB als ze uitgaan: verkeerveiligheid speelt een rol, maar vooral ook de boodschap dat je niet saai met een glaasje water aan de bar hangt, maar dat een held bent die zijn vrienden veilig thuis brengt!