Skip to main content

Julie Huibregtsen

Geldrop, 31 mei 1968   -   Bergen NH, 2 juli 2024

WERKEN AAN GEZONDHEID, VEILIGHEID, DUURZAAMHEID, WELZIJN …

… hoe krijg je mensen zover dat ze hiervoor hun gedrag veranderen? Voor meer welzijn en verkeersveiligheid en minder eenzaamheid, overgewicht of ziekteverzuim? Hoe bereik en beïnvloed je voor jouw sociale vraag­stukken de juiste doelgroep?

WAT IS SOCIALE MARKETING?

“Sociale Marketing is de inzet van marketingprincipes en gedragstheorieen om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bereiken voor groepen mensen“.
Sociale marketing helpt je om doelgroepen te bereiken én mensen ertoe te verleiden hun gedrag te verande­ren. 

Het is een wetenschappelijke methodiek, die in de praktijk evenwel laagdrempelig en praktisch te combineren is met hoe jij ge­wend bent te werken.

VOOR WIE?

Sociale Marketing is geschikt voor iedereen die op enige wijze bezig is met gedragsverandering op groepsni­veau. Want waar je ook werkt, op de meeste terreinen is gedragsverandering een onderdeel van je uitdaging. Hoe kan je mensen motiveren te doen wat jij ze vanuit jouw deskundigheid adviseert?

HOE WERKT SOCIALE MARKETING?

Sociale Marketing gaat over luisteren. Over je verplaatsen in je doelgroep en ontdekken wat hen gevoelig maakt voor jouw aanpak. Je gaat in gesprek met mensen, stelt andere vragen, observeert en laat je fascineren door hun drijfveren. Aan de hand van eenvoudige tools en de 4 basisconcepten van Sociale Marketing ver­zamel en structureer je je inzichten. Zo formuleer je gericht je doelstellingen en vorm je een aanbod dat je doelgroep aanspreekt.