Skip to main content

DE PRAKTIJK VAN SOCIALE MARKETING

Enthousiast over Sociale marketing? Iets wat jou en jouw organisatie van pas kan komen? Hoe krijg je jezelf en collega’s zover dat ze sociale marketing ook echt zelf gaan toepassen en waar begin je?

Huibregtsen Sociale Marketing is gespecialiseerd in het opleiden van professionals en organisaties. Organisaties die in de praktijk staan en met hun expertise mensen willen bereiken en positief beïnvloeden op hun gezondheid, veiligheid of duurzaamheid. Die voor de uitdaging staan gedrag te veranderen en daartoe de juiste boodschap willen afgeven en een effectief aanbod willen ontwikkelen.

Zijn jullie dagelijks bezig met maatschappelijke vraagstukken, met mensen en hun gedrag? Dan wil je ook daar, in jouw dagelijks werk, de handvatten hebben dit nog beter te doen. Huibregtsen Sociale marketing zet in op het empoweren van jou als professional.

Dus werk je als ontwikkelaar, beleidsaviseur, manager, communicatieadviseur, onderzoeker of in de uitvoering? Duik een dag eens in de mogelijkheden van Sociale marketing en test de methodiek voor jouw organisatie: