Skip to main content

Learning-on-the-job

Na de basistraining bestaat de mogelijkheid om Sociale Marketing onder supervisie van Julie Huibregtsen een eerste keer toe te passen in de praktijk. Op een project, opdracht, beleidsopgave of programma. Op basis van het Stappenplan Sociale Marketing© en met behulp van de Sociale Marketing Toolbox begeleidt Julie Huibregtsen het traject van begin tot eind, zodat jij en je team meteen van start kunnen. Zij ondersteunt, adviseert en kijkt gedurende het hele traject mee, zodat jij in elke fase weet wat je moet doen en je ten alle tijden back-up hebt als je vragen hebt of besluiten moet nemen. Dat doet zij deels op locatie bij jou in de organisatie en deels op afstand m.b.v. Skype, mail of telefoon.

Zo leer je in de praktijk, maar hoef je niet meteen alleen in het diepe te springen. De kans dat je daarna het volgende project gewoon zelfstandig kan doen wordt aanzienlijk groter. De kennis en ervaring met Sociale marketing groeit bij jou én je team en wordt daarmee in je team geborgd, i.p.v. dat deze weer verloren gaat zodra de expert vertrekt. Het leuke is dat je in dit traject ook (externe) samenwerkingspartners kan betrekken, die in de toekomst ook steeds meer met Sociale marketing te maken zullen krijgen. Hoe meer mensen de gedachtegang van Sociale Marketing begrijpen, hoe makkelijker de toepassing zal gaan.

"Ik herken de uitdaging om mensen te bereiken en hoe lastig het kan zijn om mensen in beweging te krijgen, alle deskundigheid ten spijt. Mijn missie is dan ook om Sociale marketing toe te voegen aan de gereedschapskist van professionals, omdat ik weet dat daarmee je dagelijks werk leuker én nog effectiever wordt" - Julie Huibregtsen

Learning-on-the-job trajecten zijn prachtig om te begeleiden, omdat de drive van de betrokken professionals enorm is én de urgentie goed gevoeld wordt meer customer-based te gaan werken. Bij al dit soort trajecten ligt altijd het accent op het zelfstandig leren toepassen van Sociale Marketing door de projectleiders en hun team zelf. 
Interessante voorbeelden:

VOETBALCLUB

Een gemeentelijke dienst, die samen met een grote voetbalclub het problematische gedrag van de voetbalfans onder de loep neemt, waarbij we met de voetbalfans zelf gesprekken aangaan op de indrinkplekken voor de wedstrijd.

WAGENINGEN UNIVERSITEIT

Wageningen universiteit die de voorwaarden voor een intensiever gebruik van hun buitenruimte op de campus wil weten, waarbij we medewerkers en studenten interviewen.

DUURZAME ENERGIEBRONNEN

Een grote gemeente die huiseigenaren wil stimuleren duurzamere energiebronnen te gaan gebruiken, waarbij we de wijk in trekken en bewoners spreken over hun buurt, duurzaamheid en wooncomfort.

GGD

een GGD met als focus om jonge kinderen meer water te laten drinken, waarbij we consultatiebureau's betrekken om ouders te bewegen hun baby’s bij de overgang van borstvoeding naar flesvoeding water te geven in plaats van limonade of dik sap. Accent ligt op het consultatiebureau goed outilleren om op het juiste moment en juiste wijze het gesprek hierover aan te gaan.

Organisaties die een learning-on-the-job traject hebben gedaan: