Skip to main content

ORGANISATIEBREED

De ambitie om Sociale Marketing organisatiebreed beschikbaar te maken? De huidige tijd vraagt om instellingen die door de hele organisatie heen vraaggericht en doelgroepgericht werken en daarmee de burger of klant systematisch als uitgangspunt nemen voor strategie, beleid en uitvoering. Door zo customer-based te werken kunnen professionele organisaties de brug slaan tussen hun deskundigheid en de dagelijkse werkelijkheid van hun eindgebruikers. De organisatie ‘Social-markting-proof’ vraagt, naast de bestaande expertise en ervaring, om het verder ontwikkelen van competenties en om het overwinnen van de aarzeling die sommige professionals voelen bij het betrekken van burgers of klanten. Dat is niet persé moeilijk, als wel juist interessant en iets wat medewerkers vooral gewoon moet gaan dóen. Sociale marketing helpt nieuwsgierig, maar ook goed voorbereid op pad te gaan. Het helpt de juiste vragen te stellen en daarbij breed én gericht te luisteren.

Sociale marketing biedt vervolgens ook de tools om professionals te helpen deze verworven inzichten op waarde te schatten en om te zetten in waardevolle services of producten. Om implementatie en borging van Sociale marketing mogelijk te maken zal samen met de organisatie een implementatieplan gemaakt worden op basis van een scan van de organisatie, van haar behoeften, ambities en mogelijkheden. Hierbij kunnen een aantal lijnen uitgezet worden:

Een breed scholingstraject, met ook de mogelijkheid van een scholing specifiek voor communicatie, adviseurs, beleidadviseurs, management/opdrachtgevers en uitvoerende professionals.
Eén of meer learning-on-the-job trajecten op eigen gekozen projecten.
Een scan van hoe de organisatie haar huidige capaciteit zo effectief mogelijk kan inzetten op systematisch customer-based werken.
Borging van de methodiek in de organisatie, bijvoorbeeld door de opleiding van een aantal interne experts/ambassadeurs om de expertise te borgen.

Een paar mooie voorbeelden van borging van Sociale marketing organisatie breed:

  • De Veiligheids Regio Kennemerland heeft onder mijn begeleiding een implementatietraject opgestart om de hele VRK Sociale-marketing-proof te maken.
  • Ook bij de gemeente Rotterdam heb ik al eerder op grote schaal de methodiek mogen borgen. Daarmee is Rotterdam zelfs één van de eerste gemeenten geworden die Sociale marketing echt in haar DNA heeft en op grote schaal kijkt naar wat burgers écht nodig hebben om de stad gezonder, veiliger en duurzamer te maken. De stad trekt internationaal belangstelling bij andere Europese steden.
  • Bij de gemeente Borger Odoorn hebben we ten behoeve van beleidsparticipatie de hele beleidscyclus doorgewerkt en aangepast naar de mindset van Sociale Marketing.