Skip to main content

Duurzame inzetbaarheid

Het menselijk kapitaal
Je wilt als bedrijf voor je mensen meer werkplezier, meer fitheid, een hogere arbeidsproductiviteit. Zodat jouw bedrijf vitaal en gezond is en de inzetbaarheid van je mensen optimaal.

Daar zijn vele ideeën en mogelijke oplossingen voor, maar hoe weet je nu wat voor jouw mensen het meest effectief is?

E = K x A, oftewel Effectiviteit is Kwaliteit x Acceptatie (formule van Maier)

Effectiviteit is dus afhankelijk van de werkzaamheid (de kwaliteit) van de oplossing, maar ook van de mate waarin mensen de oplossing accepteren en omarmen én zich in staat voelen er actief mee aan de slag te gaan.

Acceptatie is een lastig element, want daarin ben je als bedrijf afhankelijk van de motivatie en vermogens van je mensen. Het is belangrijk dat de oplossing die je als bedrijf aanbiedt voor de inzetbaarheid, fitheid en werkplezier er een is die in hún ogen realistisch overkomt. Realistisch, aansprekend, te doen en zinvol.

Feitelijk ben je bezig met gedragsverandering en daartoe is het cruciaal als je eerst weet waar behoefte aan is bij je medewerkers zélf. Wat hebben zij nodig om te kunnen doen wat jij van ze vraagt? Dat kan je het beste samen met hen uitzoeken, maar hoe doe je dat?

Sociale Marketing kan je helpen om op een goede, positieve en respectvolle manier in gesprek te gaan met jouw mensen. Het is een praktijkgerichte methode, gebaseerd op sociale psychologie en marketing. Met de methodiek in de hand stel je de juiste vragen aan je werknemers, en leer je hun motivatie en weerstanden herkennen.

Zo kan je samen de juiste diagnose stellen wat jouw bedrijf nodig heeft aan gezondheidsmanagement en een passende interventie voor je mensen bieden.

Het levert je bovendien medewerkers op die zich oprecht gehoord en gezien voelen. Medewerkers die alleen daarom al meer gemotiveerd zullen zijn om aandacht te besteden aan hun eigen human capital. Niet alleen in de zin van kennis, vaardigheden en ervaring, maar ook in termen van gezondheid, veerkracht, betrokkenheid en motivatie. Dan raak je echt aan de menselijke factor; cruciaal en onmisbaar om je bedrijf gezond en wendbaar te houden.

Wil je weten wat Sociale Marketing voor jouw bedrijf kan betekenen? Of er eens een dag lang induiken en testen op jouw eigen casus?